مناقصه عام تک مرحله‌ای تامین تجهیزات یدکی USSD و CBS با برند هوآوی
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد، تجهیزات یدکی USSD و CBS با برند هواوی را براساس شرایط مناقصه عام یک مرحله‌ای شماره ۹۸/۳۴، طرح قرارداد، مشخصات پیوست و اسناد مناقصه به صورت ریالی / ارزی–ریالی / ارزی خریداری نماید.

لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۲۹ با در دست داشتن معرفی‌نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ (پانصد هزار) ریال به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴۰۹ بانک ملت بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۸۱۹۰۴۴۲۸۴ به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به مندرجات آن‌ها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال مستندات ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک ‌شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۰۶ به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند. کمیسیون معاملات در تاریخ ۹۸/۰۵/۰۷ راس ساعت ۱۴ در طبقه سوم واحد ۸ برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (سه میلیارد) ریال می باشد که می‌بایستی به صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است. مناقصه‌گران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۹۲ تماس حاصل فرمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران