اگهی استعلام شماره 98/003/004048 با موضوع نظر سنجی در خصوص اجرای پروژه شناسایی و انتخاب رسانه های اثربخش در استان های منتخب

اگهی استعلام شماره 98/003/004048 با موضوع نظر سنجی در خصوص اجرای پروژه شناسایی و انتخاب رسانه های اثربخش در استان های منتخب

mci-pages-sharing

به اگاهی میرساند این شرکت در نظر دارد از طریق استعلام نسبت به نظر سنجی در خصوص اجرای پروژه شناسایی و انتخاب رسانه های اثربخش در استان های منتخب مطابق مشخصات فنی پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/04/22 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود. لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی به آدرس ایمیل S.farzane@mci.ir و یا با شماره تلفن 81715448(خانم فرزانه) و موارد قراردادی به آدرس ایمیل f.ajori@mci.ir و یا با شماره تلفن 81712593(خانم اجوری) تماس حاصل نمایند.

شایان ذکر است با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام شرکتها می بایست نسبت به درج شرح خدمات در پاکت الف و درج پیشنهاد قیمت در پاکت ب اقدام نمایند که پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

pdf-icon پیشنهاد پروژه
حجم : 179 کیلوبایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 114 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 67 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران