استعلام شماره 98/003/004037 با موضوع پروژه پیمایش شناسایی بازار نزدیک به کسب و کار اصلی

استعلام شماره 98/003/004037 با موضوع پروژه پیمایش شناسایی بازار نزدیک به کسب و کار اصلی

mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق استعلام پروژه پیمایش شناسایی بازار نزدیک به کسب و کار اصلی خود را بر اساس شرایط استعلام، فرم پیشنهاد قیمت و RFP پیوست برگزار نماید.لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/04/17 نسبت به ارسال پاکات خود (پاکت الف حاوی Proposal، رزومه و اساسنامه شرکت، شرایط استعلام ، مشخصات فنی به صورت مهر و امضا شده و پاکت ب حاوی پیشنهاد قیمت) به اداره کل خرید (نشانی :میدان ونک،خیابان ونک،ضلع شرقی تقاطع کردستان،برج همراه،طبقه 5 واحد 1) اقدام نمایند. کمیته مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

لازم به توضیح است که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره RFP با شماره تماس 81713014 (خانم خواجه صالحی) و سایر موارد را به آدرس ایمیل l.sabagh@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 81712505 (خانم صباغ) تماس حاصل نمایند.

شایان ذکر است شرکتهایی میتوانند در استعلام شرکت نمایند که دارای مجوز از مرکز آمار ایران و یا گواهینامه پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فن اوری دارا باشند.

pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 314 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد پروژه
حجم : 790 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران