آگهی مناقصه عام شماره 98/23 س
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد جهت تأمین لایسنس های فایروال شبکه خود از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله ای اقدام نماید که در این ارتباط لازم است قبلا تفاهم نامه اولیه به امضاء متقاضیان شرکت در مناقصه برسد.

لذا جهت دریافت و امضاء تفاهم نامه اولیه با همراه داشتن معرفی نامه رسمی به اداره کل خرید شرکت ارتباطات سیار ایران واقع در تهران، خیابان ونک، برج همراه اول، طبقه پنجم، واحد 5 مراجعه نموده و حداکثر تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/04/09 که مطابق اساسنامه به مهر و تأیید صاحب / صاحبین امضاء مجاز آن شرکت رسیده تحویل نمایند. بدیهی است اسناد مناقصه صرفاً به شرکت هایی تحویل خواهد شد که پس از امضاء تفاهم نامه اولیه به تأیید شرکت ارتباطات سیار ایران رسیده باشد.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران