آگهی فراخوان شناسایی شرکت های فعال در حوزه راهکار رومینگ هوشمند
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران جهت پیاده سازی رومینگ هوشمند مطابق نیازمندی های خود تمایل به همکاری با شرکتهای دارای سابقه در این زمینه می باشد .لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید نسبت به اخذ مشخصات فنی از طریق ارسال ایمیل با موضوع SMART ROMING RFI به آدرس ایمیل TAMIN@MCI.IR ضمن اعلام آمادگی نسبت به دریافت فایل مشخصات فنی و ارسال پاسخ حداکثر تا تاریخ 98/04/10 اقدام نمایند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران