آگهی استعلام شماره 003/98/016
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به بسته بندی 200,000 عدد سیم کارت دائمی مورد نیاز خود را براساس شرایط استعلام ، مشخصات فنی و فرم پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نماید . لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ بر اساس مشخصات فنی پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت نسبت به ارسال پاکات قیمت خود به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 7) اقدام 98/3/20 نسبت به ارسال پاکات قیمت خود به اداره کل خرید ( نشانی : میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1) اقدام نمایند .
کمیتۀ مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل Manijeh.khatibi@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 81712517 ( خانم خطیبی ) تماس حاصل نمایند .

pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 614 کیلوبایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 304 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 350 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران