آگهی استعلام شماره 003/98/015
mci-pages-sharing

به اگاهی میرساند این شرکت در نظر دارد از طریق استعلام نسبت به خرید شناسایی نقشه ی برند همراه اول در اکوسیستم نوآوری و کسب و کارهای نوپا و مقایسه ی آن با رقبا (اپراتورهای دیگر) برای یک دوره از طریق استعلام مطابق مشخصات فنی پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/03/11 نسبت به ارسال پاکات (الف و ب) خود به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک ، خیابان ونک ، ضلع شرقی کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 1) اقدام نمایند. کمیته خرید متوسط در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم گیری خواهد نمود . لازم به توضیح میباشد که شرکت کنندگان در استعلام میتوانند هر گونه سوال خود را درباره مشخصات فنی به آدرس ایمیل d@mci.ir و یا با شماره تلفن 81715723 (خانم کاکاوند) و موارد قراردادی به آدرس ایمیل f.ajori@mci.ir و یا با شماره تلفن 81712593 (خانم اجوری) ارسال تماس حاصل نمایند.

شایان ذکر است با عنایت به دو مرحله ای بودن استعلام شرکتها می بایست نسبت به درج شرح خدمات در پاکت الف و درج پیشنهاد قیمت در پاکت ب اقدام نمایند که پس از بررسی پیشنهادات نسبت به بازگشایی قیمت اقدام خواهد شد.

pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 543 کیلوبایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 144 کیلوبایت
pdf-icon پیشنهاد قیمت
حجم : 66 کیلوبایت

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران