آگهی استعلام شماره 340/98/004
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به تأمین تجهیزات زیرساخت HDD بر اساس مشخصات فنی پیوست اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 98/02/23 نسبت به ارسال پاکات قیمت خود به اداره کل خرید (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی تقاطع کردستان ، برج همراه ، طبقه 5 واحد 5) اقدام نمایند. کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. لازم به توضیح می باشد که شرکت کنندگان در استعلام می توانند مشخصات فنی ، شرایط استعلام و فرم پیشنهاد قیمت را از همین سایت دریافت نموده و همچنین هرگونه سوال درباره مشخصات و سایر موارد به آدرس ایمیل a.razmjoo@mci.ir ارسال و یا با شماره تلفن 88640727 (خانم رزمجوی) تماس حاصل نمایند.

pdf-icon مشخصات فنی
حجم : 158 کیلوبایت
pdf-icon شرایط استعلام
حجم : 399 کیلوبایت
pdf-icon فرم پیشنهاد قیمت
حجم : 374 کیلوبایت

معاونت فنی و توسعه شبکه

شرکت ارتباطات سیار ایران