آگهی استعلام شماره 358/97/70
mci-pages-sharing
آگهی استعلام شماره 358/97/70

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام تامین و نصب ماژول های CANBUS به همراه متعلقات جهت بهبود عملکرد سیستم سینک دیزل ژنراتورهای مرکز توحید بر اساس مشخصات فنی پیوست را به پیمانکار واگذار نماید، لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 15/11/97 با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل های k.kalhori@mci.ir یا mo.talebei@mci.ir درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی، تقاطع بزرگراه کردستان، برج همراه اول، طبقه 9 واحد 1) ارائه نمایند. کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

pdf-icon دانلود مشخصات فنی حجم : 90 کیلوبایت

معاونت فنی و توسعه شبکه

شرکت ارتباطات سیار ایران