آگهی استعلام شماره 358/97/62
mci-pages-sharing
آگهی استعلام شماره 358/97/62

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام توسعه لابی و اتاق نگهبانی مرکز طلاب مشهد را به همراه محوطه سازی مرکز (مطابق مشخصات فنی پیوست) به پیمانکار واگذار نماید لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/10/30 با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل k.kalhori@mci.ir یا mo.talebei@mci.ir درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک خیابان ونک ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه اول طبقه 9 واحد 1) ارائه نمایند . کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

pdf-icon دانلود مشخصات فنی حجم : 1.1 مگابایت

معاونت فنی و توسعه شبکه

شرکت ارتباطات سیار ایران