آگهی استعلام شماره 358/97/61
mci-pages-sharing
آگهی استعلام شماره 358/97/61

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام احداث شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی و تجهیز سوئیچخانه مخابرات مرکز طلاب مشهد را به منظور افزایش دیماند از 600 به 1000 کیلو وات ولتاژ اولیه با الزامات اتوماسیون به پیمانکار مورد تایید شرکت توزیع نیروی برق مشهد واگذار نماید لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/10/29 با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل k.kalhori@mci.ir یا mo.talebei@mci.ir درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک خیابان ونک ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه اول طبقه نهم واحد 1 ) ارائه نمایند . کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود .

pdf-icon دانلود مشخصات فنی حجم : 6 مگابایت

معاونت فنی و توسعه شبکه

شرکت ارتباطات سیار ایران