آگهی استعلام شماره 358/97/58
mci-pages-sharing
آگهی استعلام شماره 358/97/58

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به انجام عملیات نصب و جمع آوری تجهیزات در مرکز شهید رمضانی تهران (مطابق لیست پیوست) اقدام نماید، لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/10/10 با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل های k.kalhori@mci.ir یا m.talebei@mci.ir درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک، خیابان ونک، ضلع شرقی، تقاطع بزرگراه کردستان، برج همراه اول، طبقه 9 واحد 1) ارائه نمایند. کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

pdf-icon دانلود مشخصات فنی حجم : 299 کیلوبایت

معاونت فنی و توسعه شبکه

شرکت ارتباطات سیار ایران