آگهی مناقصه شماره 97/21 س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه شماره 97/21 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد 17000 سل باتری 12 ولت 200 آمپر ساعت مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عام دو مرحله‌ای ، در دو بخش مساوی بر اساس شرایط ، طرح قرارداد و مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از تولیدکنندگان داخلی که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت باشند بصورت صد در صد ریالی خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 12/ 1397/08 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 500.000 ریال ( پانصد هزار ریال ) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009718247243 در ساعات اداری به نشانی : تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 15روز یکشنبه مورخ 1397/08/20 به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 1397/08/21ساعت 9 صبح در طبقه چهارم - واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای هر بخش 3.000.000.000 ریال ( سه میلیارد ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 81712720 -81713903 تماس حاصل فرمایند .

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران