آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/24 س
mci-pages-sharing
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/24 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید تجهیزات آنتنالاین فاز 8 ( جمپر ، کانکتور ، لیبل ، کمپ ، نوارچسب ، نوار عایق، لوله خرطومی ، کابلشو ، تایرپ فلزی و پلاستیکی و shiring ) از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/08/05 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا IR870120020000001864464409- بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215 به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. ) با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال فایل اکسل ریز قیمتی ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 15 روز دو شنبه مورخ 97/08/14 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ 97/08/15 راس ساعت 9 صبح در طبقه 3 واحد 8 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه در هر بخش 8.800.000.000 ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712758 -81712597 – 81712759 تماس حاصل نمایند.
لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به بخش تأمین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران