آگهی استعلام شماره 358/97/38
mci-pages-sharing
آگهی استعلام شماره 358/97/38

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام خرید تجهیزات و خدمات سیستم مانیتورینگ مرکز منتظری اصفهان را بر اساس مشخصات فنی پیوست به پیمانکار واگذار نماید لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/7/21 با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل k.kalhori@mci.ir یا m.talebei@mci.ir درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک خیابان ونک ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه اول طبقه نهم واحد 1 ) ارائه نمایند . کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دانلود مشخصات فنی حجم : 1.6 مگابایت

معاونت فنی و توسعه شبکه

شرکت ارتباطات سیار ایران