آگهی تمدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/14 س
mci-pages-sharing
آگهی تمدید مناقصه عام دو مرحله ای شماره 97/14 س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خرید تجهیزات و خدمات اجرائی پروژه تقویت و تعویض دکل در سطح کل کشور خود را از طریق مناقصه عام دو مرحله ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود از شرکت های داخلی واجد شرایط و دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت ، معدن و تجارت در زمینه تولید محصولات مورد مناقصه به انجام برساند.
تبصره: با عنایت به اینکه موضوع مناقصه خرید دکل بهمراه خدمات اجرائی می باشد شرکت های تولیدی و خدماتی می توانند بصورت مشارکت مدنی ( ثبت در دفتر اسناد رسمی کشور ) در مناقصه شرکت و اسناد مناقصه نیز می بایست از سوی دو شرکت امضاء و مهر گردد.
لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 97/05/22 با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 1864464409 بانک ملت شعبه ظفر کد 65862- شماره شبا IR870120020000001864464409 - بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009514388215 به نشانی تهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم ، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و علاوه بر ارسال فرم پیشنهاد قیمت ارائه شده نسبت به تکمیل و ارسال مستندات ارائه شده در اسناد نیز اقدام و به ضمیمه پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 97/06/12 به نشانی فوق الذکر تحویل نمایند . کمیسیون معاملات در تاریخ 97/06/13 راس ساعت 9 صبح در طبقه 3 واحد 8 برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات ارائه شده تصمیم گیری خواهد نمود .
ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه هر بخش 2.200.000.000 ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . سایر موارد در اسناد مزایده درج گردیده است . مناقصه گران می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712381 - 81712514 - 81712780 تماس حاصل نمایند.
لازم به ذکر است هر یک از شرکت های حاضر در مناقصه بایستی به سایت تامین کنندگان همراه اول مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک خود در این سایت اقدام ورزند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران