آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۷/۱ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای شماره ۹۷/۱ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد خدمات تامین و اجرای انشعاب برق جدید در مرکز شهید رمضانی واقع در شهر تهران با ترانسفورماتور ۲/۵ مگا ولت آمپری و دیماند قراردادی ۲ مگا وات را بر اساس شرایط مناقصه ، طرح قرارداد و مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه به صورت ۱۰۰ % ریالی به پیمانکاران واجد صلاحیت که دارای مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می باشند واگذار نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال ( سیصد هزار ریال ) به حساب شماره ۰۹/۱۸۶۴۴۶۴۴ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۶۱۴۹۱۰۲۰۹ در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۳ ساعت ۹ صبح در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشکیل جلسه و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود . ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( شش میلیارد ریال ) می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۰۷ تماس حاصل فرمایند .

 

شرکت ارتباطات سیار ایران

اداره کل خرید