آگهی استعلام شماره ۳۵۸/۹۷/۱۳
mci-pages-sharing
 
آگهی استعلام شماره ۳۵۸/۹۷/۱۳

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام نسبت به خرید تجهیزات نصب UPS های Newava ۴۰۰KVA را در اسرع وقت تامین نماید لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت۹۷/۴/۶ با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل k.kalhori@mci.ir درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک خیابان ونک ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه اول طبقه نهم واحد ۱ ) ارائه نمایند . کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود

دستور العمل خرید تجهیزات حجم : 623 کیلو بایت

معاونت فنی و توسعه شبکه

شرکت ارتباطات سیار ایران