آگهی استعلام شماره ۳۵۸/۹۷/۱۰
mci-pages-sharing
 
آگهی استعلام شماره ۳۵۸/۹۷/۱۰

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام انجام خدمات ثبت اطلاعات لینک های رادیویی کشور در سامانه تنظیم مقررات ( تبدیل فرمت اکسل به اکسس ) را به شرکتهای واجد شرایط ارجاع نماید لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت۹۷/۳/۶ با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل k.kalhori@mci.ir درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک خیابان ونک ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه اول طبقه نهم واحد ۱ ) ارائه نمایند . کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

معاونت فنی و توسعه شبکه

شرکت ارتباطات سیار ایران