آگهی استعلام شماره 358/97/28
mci-pages-sharing
آگهی استعلام شماره 358/97/28

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام خرید و نصب دیوار جدا کننده سالن دیتا سنتر مرکز منتظری اصفهان را بر اساس مشخصات فنی پیوست به پیمانکار واگذار نماید لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۷/۶/۳ با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل k.kalhori@mci.ir درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک خیابان ونک ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه اول طبقه نهم واحد ۱ ) ارائه نمایند . کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دانلود مشخصات فنی حجم : 400 کیلوبایت

معاونت فنی و توسعه شبکه

شرکت ارتباطات سیار ایران