آگهی استعلام شماره ۳۵۸/۹۷/۷
mci-pages-sharing
 
آگهی استعلام شماره ۳۵۸/۹۷/۷

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام ۱۳ کیلومتر فیدر "۱/۲ (سوپر فلکسی) درجه یک برند معتبر و مورد تایید دارای گواهی مبداء از نمایندگی مربوطه و ارائه برگ سبز گمرکی را تامین نماید لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۷/۲/۲۹ با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل k.kalhori@mci.ir درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک خیابان ونک ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه اول طبقه نهم واحد ۱ ) ارائه نمایند . کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

معاونت فنی و توسعه شبکه

شرکت ارتباطات سیار ایران