آگهی استعلام شماره ۳۵۸/۹۷/۴
mci-pages-sharing
 
آگهی استعلام شماره ۳۵۸/۹۷/۴

معاونت فنی و توسعه شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام تعداد ۳۲ دستگاه تجهیزات PDU و خدمات مربوطه به شرح مدارک فنی پیوست را تامین نماید لذا داوطلبان شرکت در استعلام می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۷/۲/۲۹ با ارسال ایمیل به آدرس ایمیل k.kalhori@mci.ir درخواست فرم استعلام نموده و تا پایان ساعت اداری مهلت معین شده پاکات قیمت خود را به اداره هماهنگی امور معاونت فنی و توسعه شبکه واقع در (نشانی: میدان ونک خیابان ونک ضلع شرقی تقاطع بزرگراه کردستان برج همراه اول طبقه نهم واحد ۱ ) ارائه نمایند . کمیسیون مربوطه در اسرع وقت تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود

دستور العمل تعویض PDU حجم : 437 کیلو بایت

معاونت فنی و توسعه شبکه

شرکت ارتباطات سیار ایران