آگهی فراخوان عمومی (تامین کنندگان فنی و مهندسی)
mci-pages-sharing

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) در نظر دارد بخشی از پوشش شبکه خود را از طریق فناوری Small Cell سازگار با شبکه موجود توسعه دهد. از تأمین کنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی مرتبط با این فناوری دعوت می شود برای دریافت RFI مربوطه در ساعات اداری روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 94/04/13 و 94/04/14 به اداره کل خرید شرکت ارتباطات سیار ایران واقع در میدان ونک، خیابان ونک، نرسیده به بزرگراه کردستان برج 17 طبقه همراه اول طبقه 5 واحد 7 مراجعه و اسناد مرتبط را دریافت نمایند. برای دریافت RFI همراه داشتن نامه نمایندگی الزامیست.

شرکت ارتباطات سیار ایران