آگهی مناقصه عام دو مرحله ای ۹۴/۴ س
mci-pages-sharing
 
آگهی مناقصه عام دو مرحله ای ۹۴/۴ س

شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد ۴۰۵ دستگاه راک یکپارچه بهمراه ماژول و باتریهای مربوطه مورد نیاز خود را در دو بخش الف : ۴۰۵ دستگاه راک یکپارچه و ۲۴۳۰ عدد ماژول ۲۰۰۰ وات ب : ۴۸۶۰ سل باتری ۱۲ ولت ۱۵۵ آمپرساعت ، بر اساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه از تولید کنندگان داخلی واجد شرایط که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشند ، خریداری نماید . لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت ۹۴/۶/۷ با در دست داشتن معرفی نامه و رسید بانکی (مبنی بر واریز مبلغ 300,000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴.۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت ۱۷۰۰۰۹۳۸۵۷۲۲۰۸) در ساعات اداری به نشانی تهران ، میدان ونک ، برج همراه ، طبقۀ سوم ، واحد هشت مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۹۴/۶/۱۷ به نشانی فوق تسلیم نمایند. کمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۶/۱۸ راس ساعت ۹ صبح در طبقۀ چهارم واحد یک برج همراه تشکیل و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای بخش الف ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و برای بخش ب ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد . مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۱۷ تماس حاصل نمایند

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران