مفقودي سیم کارت
mci-pages-sharing
 

مشترکین تلفن همراه در صورت مفقود شدن سيم كارت، مي توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت ، نمایندگی های همراه اول ، ادارات مشترکین استان ها ، مراکز تلفن ثابت ( ارائه دهنده خدمات خاص همراه اول ) تقاضاي قطع و دريافت سيم كارت جديد نمايند.

شرايط دريافت خدمت و مدارك مورد نياز:
  • حضور مالك يا وكيل قانوني وي
  • تكميل و امضاي فرم درخواست
  • ارائه اصل و تصوير كارت ملي
  • ارائه اصل وكالتنامه دارای اعتبار و تصوير آن در صورت مراجعه وكيل
  • ارائه اصل قبض پرداختی دوره آخر
یادآوری :
  • در سیم كارتهاي دائمي در صورت درخواست مشترك، صرفاً نسبت به اعمال قطع مفقودي اقدام گرديده و پس از آن در صورتي كه مشترك ( يا وكيل قانوني وي) ظرف مدت ۲۰ روز براي دريافت سيم كارت مراجعه ننمايد، تلفن همراه مربوطه مجدداً وصل مي گردد.
  • درصورت عدم حضورمشترک ، بستگان درجه اول (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر) ایشان می توانند به یکی از دفاترخدمات ارتباطی ویا مراکز تلفن ثابت (درتهران ) و ادارات مشترکین (سایراستانها) مراجعه وصرفا" نسبت به قطع مفقودی و تکمیل فرم مربوطه با ارائه مدارک لازم (اصل و تصویر شناسنامه مالک و مراجعه کننده )اقدام نمایند.
  • تعويض سيم كارت مشتركيني كه قبلاً در يكي از دفاترخدمات ارتباطی درخواست قطع مفقودي نموده اند، فقط از طريق همان دفتر صورت مي پذيرد.
  • صدور سيم كارت مشتركين كه در يكي از شهرها اقدام به قطع مفقودي نموده اند در ادارات مشتركين مراكز استان ها امكان پذير مي باشد.
  • مشترکین تلفن همراه درصورت اعلام مفقودی از طریق سایت همراه اول(خدمات غیرحضوری) می توانند جهت دریافت سیم کارت با ارائه مدارک لازم (اصل وتصویر کارت ملی وآخرین قبض پرداخت شده ) به یکی از دفاترخدمات ارتباطی مراجعه نمایند.