سرویس حفظ خط ویژه مشترکین اعتباری

سرویس حفظ خط ویژه مشترکین اعتباری

mci-pages-sharing
معرفی سرویس:

با توجه به راه اندازی کامل چرخه عمر مشترکین اعتباری و اجرای تخلیه خودکار مشترکین فاقد کارکرد، سرویس جدیدی با نام حفظ خط برای مشترکین اعتباری راه‌اندازی شده است به این ترتیب که مشترک با فعالسازی این سرویس می‌تواند خط خود را به مدت یک یا دو سال حفظ نموده و از عدم تخلیه خط اطمینان حاصل نماید. خط مشترکی که سرویس حفظ خط را خریداری نموده تا پایان مهلت آن (یکساله یا دوساله) در وضعیت فعال باقی خواهد ماند.

بدین منظور و مطابق با جدول زیر دو نوع سرویس حفظ خط برای مشترک طراحی و از طریق درگاه های فعالسازی قابل دسترسی خواهد بود.

ردیف نام سرویس مدت زمان قیمت (تومان)
1 حفظ خط یکساله یک سال 10,000
2 حفظ خط دوساله دو سال 15,000

توجه: به مبالغ فوق، %9 مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‏گردد.

طرح برای چه کسانی قابل استفاده است؟

کلیه مشترکین اعتباری همراه اول به‌غیر از سیم کارت های گردشگری، حقوقی و سازمانی

شرایط و قوانین طرح:
 • مشترکین می توانند هزینه سرویس حفظ خط را هم از طریق اعتبار و هم از طریق کارت بانکی پرداخت نمایند.
 • با فعالسازی هریک از بسته‌های سرویس حفظ خط، حداکثر زمان فعال بودن مشترک ماکزیمم زمان کنونی و زمان سرویس حفظ خط خریداری شده می‌باشد. یعنی اگر مشترک در حال حاضر تا تاریخ 1400/10/11 فعال می باشد و بسته سرویس حفظ خط یک ساله را خریداری نماید، تاریخ جدید فعال بودن وی تا 1401/10/11 خواهد بود.
 • مشترک تا اتمام مهلت بسته فعلی حفظ خط، نمی‏تواند بسته حفظ خط دیگری خریداری نماید.
 • اگر مشترک در وضعیت‌های Suspend و Disable باشد، نمی‌تواند سرویس حفظ خط را خریداری نماید.ابتدا میبایست خط را فعال نماید و سپس :
  • اگر از طریق کارت بانکی اقدام به فعالسازی این سرویس نماید، مشابه حالت خرید بسته‌ها از درگاه بانکی عمل خواهد شد.
  • اگر از طریق کسر از اعتبار اقدام به فعالسازی سرویس نماید، اعتبار خود را به میزان ارزش بسته افزایش دهد.یعنی مشترک در وضعیت های قطع یکطرفه یا دوطرفه بطور مستقیم نمی توانند از این سرویس استفاده نمایند و حتما باید فعال شوند.
 • خط تمامی مشترکینی که اقدام به فعالسازی سرویس حفظ خط می‌نمایند تا مهلت مشخص شده در سرویس به صورت فعال باقی خواهد ماند و پس از آن در صورتی که مجددا سرویس را فعال ننمایند، طبق روال در چرخه عمر مشترکین اعتباری قرار خواهند گرفت.
 • امکان فعالسازی سرویس حفظ خط برای سیم‏کارت های زیر وجود ندارد:
  • سیم‏کارت گردشگری
  • سیم‏کارت حقوقی و سازمانی
 • به منظور اطلاع‌رسانی از وضعیت مهلت باقی‏مانده سرویس حفظ خط به مشترک، علاوه بر وضعیت استعلام که در منوی سرویس حفظ خط دیده شده است دو نوبت پیامک اطلاع‌رسانی یکی در 24 ساعت قبل از انقضای مهلت سرویس و دیگری در لحظه پایان زمان سرویس برای مشترک ارسال می‏گردد.
درگاه های فعالسازی سرویس:
ردیف شرح درگاه فعالسازی
1 شماره گیری کد دستوری *10*127#
2 درگاه *1#