معرفی محصولات نوآورانه همراه اول

معرفی محصولات نوآورانه همراه اول

mci-pages-sharing
سیستم مسیردهی هوشمند (IRS)

سرویس مسیردهی هوشمند تماس‏های سازمانی مبتنی بر مکان، به سازمان هایی با شعب یا دفاتر متعدد و پراکنده در سطح شهر ارائه می گردد. بدین منظور پس از تماس مشترک با شماره واحد سازمان در شبکه همراه اول ، برقراری تماس با نزدیکترین شعبه میسر می گردد و بدین ترتیب توزیع همگن ترافیک تماس مشترکین بین دفاتر امکان پذیر می باشد. در واقع مشتریان بدون نیاز به جستجوی شماره شعب مختلف، تنها با شماره گیری یک شماره کوتاه به مکان مورد نظر متصل می شوند.

سیستم مسیردهی هوشمند (IRS)
تبلیغک

حجم انبوه پیامک­های تبلیغاتی همواره باعث شکایت مشتریان بوده است. اما طرح تبلیغک با ایده ای هوشمندانه این تهدید را به فرصت تبدیل کرده است. در این طرح مشتری می تواند با انتخاب شعار تبلیغاتی یکی از سازمان ها یک بسته پیامکی رایگان از آن سازمان دریافت نماید. این شعار تبلیغاتی با خواست شخصی مشتریان در پایان تمامی پیامک­ها درج خواهد گردید و یک نوع تبلیغ هدفمند برای آن سازمان خواهد بود.

تبلیغک
هم خون یار

حجم انبوه پیامک­های تبلیغاتی همواره باعث شکایت مشتریان بوده است. اما طرح تبلیغک با ایده ای هوشمندانه این تهدید را به فرصت تبدیل کرده است. در این طرح مشتری می تواند با انتخاب شعار تبلیغاتی یکی از سازمان ها یک بسته پیامکی رایگان از آن سازمان دریافت نماید. این شعار تبلیغاتی با خواست شخصی مشتریان در پایان تمامی پیامک­ها درج خواهد گردید و یک نوع تبلیغ هدفمند برای آن سازمان خواهد بود.

هم خون یار
سرويس تاييد تراکنش هاي مالي

استفاده کنندگان کارت هاي بانکي همواره نگران سو استفاده از کارت بانکي خود مي باشند و بانک ها و موسسات مالي به دنبال ارائه خدمات جديد در جهت افزايش امنيت و رضايتمندي مشتريان خود مي باشند. سرویس تأیید تراکنش هاي مالی، امنیت تراکنش های بانکی افراد را باتوجه به قابليت فراگيري تلفن همراه افزایش می دهد. پس از وارد کردن قیمت در دستگاه Mini Pos و ورود رمز ، مبلغ تراکنش از طریق کد دستوری به تلفن همراه خریدار ارسال و پس از تایید مبلغ توسط او، اجازه برداشت وجه از کارت بانکی ارسال می گردد. اين خدمت مي تواند از ورود مبلغ اشتباه توسط فروشنده و یا سوء استفاده از کارت هاي بانکي جلوگیری کند.