طرح‌ها و قرعه کشی‌ها
mci-pages-sharing
هدیه شارژ وفاداری

چند ساله که این سیمکارت اعتباری همراه اول رو داری؟
یک درصد شارژ بیشتر به ازای هر سال همراهی شما در هر بار شارژ

نحوه دریافت هدیه شارژ وفاداری
 • تاریخ شروع طرح 5 مهر ماه 92 می باشد.
 • شرط برخورداری از طرح آن است که مشترکین اعتباری حداقل یکسال مشترک همراه اول بوده باشند بدین معنا که مشترکین اعتباری که یک سال یا بیشتر از فعالسازی یا تغییر نام سیم کارتشان زمان گذشته باشد، مشمول طرح می باشند.
 • مشترکین می بایست جهت دریافت هدیه شارژ وفاداری رمز شارژ خود را با کد دستوری *10*1221#وارد کنند.
 • امکان بررسی مشمولیت در طرح هدیه وفاداری و میزان درصدی هدیه شارژ که به مشترک تعلق می گیرد بر روی کد دستوری *10*1291#وجود دارد.
  درخواست کد دستوری
  فعال‏سازی هدیه شارژ وفاداری *10*1221#
  دریافت راهنما و درصد هدیه شارژ *10*1291#
قوانین کلی :
 • مشترکین علاوه بر دریافت شارژ مربوط به مبلغ پین وارد شده، به ازای هر سال وفاداری به همراه اول (هر سال از تاریخ فعالسازی یا تغییر نام سیم کارت تا تاریخ کنونی)، 1% شارژ بیشتر دریافت می نمایند. (عدد مربوط به سال رو به پایین گرد می شود. به عنوان مثال مشترکی که هفت سال و ده ماه از تاریخ تغییر نامش در سیستم گذشته باشد هفت درصد شارژ بیشتر بعنوان هدیه دریافت خواهد نمود)
 • حداکثر تخفیف قابل ارائه، فارغ از تعداد سال های وفاداری مشترک، 10 درصد است.
 • امکان بررسی مشمولیت در طرح هدیه شارژ وفاداری و مقدار درصدی هدیه شارژی که به مشترک تعلق می گیرد بر روی کد دستوری شماره *10*1291# برای مشترکین وجود دارد.
 • هدیه شارژ وفاداری برای استفاده درون شبکه بوده وبرای مکالمه، پیامک و اینترنت همراه قابل استفاده می باشد.
 • امکان خرید بسته و یا انتقال اعتبار، با مبلغ افزوده شده بعنوان هدیه شارژ وفاداری وجود ندارد.
 • چنانچه مدت زمان تغییر نام مشترک در سیستم و فعالسازی سیم کارت کمتر از یکسال باشد، مشترک مشمول طرح نبوده و در صورت شماره گیری کد دستوری مربوط به طرح، به وی اطلاع داده می شود که مشمول طرح نیست، اما پین همچنان قابلیت مصرف را خواهد داشت. به عبارت دیگر در این مرحله پین مصرف نشده و مشترک می تواند آن را به صورت عادی یا در طرح های دیگر شارژ هدیه مورد استفاده قرار دهد.
 • مدت زمان اعتبار هدیه شارژ وفاداری فارغ از مبلغ شارژ پین 6 ماه می باشد.
 • امکان بهره مندی از دو یا چند هدیه شارژ وفاداری (به ازای اعمال دو یا چند پین) و فعال شدن همزمان آن برای مشترک وجود دارد.
 • در صورتی که مشترک دو یا چند هدیه شارژ وفاداری بصورت همزمان فعال نماید بدیهی است که هر شارژ وفاداری تنها تا پایان زمان اعتبار خود معتبر خواهد بود. اما چنانچه مشترک با کد *140*11# میزان شارژ خود را استعلام نماید، بیشترین (بزرگترین) تاریخ در بین زمان های اعتبار هدیه های شارژ وفاداری فعال شده به وی اعلام می شود.
 • اولویت مصرف با شارژ هدیه است.به عبارت دیگر مبلغ کارکرد مشترک ابتدا از شارژ هدیه وفاداری وی کسر می گردد سپس از مبلغ شارژ اصلی که مشترک اعمال نموده است مصرف می شود.
 • چنانچه مشترک بسته های هدیه دیگری داشته باشد، مبلغ کارکرد وی ابتدا از اعتبار بسته های هدیه کسر شده و سپس از شارژ وفاداری مصرف می شود.