پیگیری مزاحم تلفنی

پیگیری مزاحم تلفنی

mci-pages-sharing
نحوه پیگیری مزاحمت تلفنی

مشترکین تلفن همراه که مزاحم تلفنی دارند می توانند به مراکز تلفن ثابت (ارائه دهنده خدمات خاص همراه اول در تهران) و ادارات مشترکین ( سایراستان‌ها) مراجعه، و با ارائه اصل کارت شناسایی معتبر (گواهی نامه، پاسپورت، شناسنامه، کارت ملی) و تکمیل فرم مربوطه جهت پیگیری اقدام نمایند.