کارت هدیه اینترنت داخلی

کارت هدیه اینترنت داخلی

mci-pages-sharing
معرفی طرح:

کارت اینترنت هدیه داخلی، محصولی دیگر از همراه اول است که مشترکین می‌توانند با استفاده از این کارت هدیه، از محتوای داخلی تعیین شده، به صورت رایگان بهره مند شوند.

طرح برای چه کسانی قابل استفاده است؟

کلیه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول و همچنین مشترکین انارستانی می‌توانند در صورت در اختیار داشتن این کارت، از این هدیه استفاده کنند.

شرایط و قوانین طرح:
  • این کارت هدیه دارای حجم 5 گیگابایت محتوای ویژه شامل سایت‌های داخلی منتخب تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیام رسان‌های منتخب داخلی، شبکه شاد و شبکه روبیکا می‌باشد.
  • مدت اعتبار این بسته از زمان فعالسازی 90 روز است.
  • امکان فعالسازی همزمان این بسته با کلیه بسته های اینترنت و ترکیبی وجود دارد.
  • این بسته فاقد تمدید خودکار زمانی و حجمی می‌باشد.
  • در صورتی که مشترک مصرفی غیر از موارد فوق داشته باشد، حجم مصرفی مشترک از سایر بسته‌های فعال بوده و در صورت نداشتن بسته و فعال بودن سرویس تعرفه آزاد، با نرخ تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.
  • در صورتیکه مشترک از شبکه شاد و روبیکا استفاده کند، حجم مصرف شده توسط ایشان از این بسته کم نخواهد شد.
  • حجم مصرفی سایت‌های داخلی منتخب و پیام‌رسان‌های داخلی منتخب مطابق مصرف مشترک در نظر گرفته می‌شود.
نحوه ثبت نام و فعالسازی طرح:

مشترکین می‌توانند از طریق شماره گیری کدهای دستوری زیر و با وارد کردن سریال درج شده بر روی کارت هدیه، بسته خود را فعال کنند.

درگاه‌های ارتباطی
فعال سازی *100*65#
*10*131#
استعلام *100*10#