راهنمای مصوبه تغییر نرخ تضمین پرداخت
mci-pages-sharing

راهنمای مصوبه تغییر نرخ تضمین پرداخت

امکان فوق العاده سپرده برای مشترک:

به اطلاع می رساند برای کلیه مشترکین دائمی همراه اول که در بازه زمانی 87/04/29 لغایت 90/02/06 و یا 92/05/21 لغایت 92/08/05 اقدام به خرید سیم کارت دائمی نموده اند، مبلغی بعنوان تضمین پرداخت دریافت شده که به موجب مصوبات بعدی کاهش یافته است فلذا این مبلغ به عنوان «فوق العاده سپرده» نزد همراه اول محفوظ بوده و تا تصمیم گیری آتی مشترک، وی را از امکانات فوق العاده سپرده برخوردار خواهد نمود.

«فوق العاده سپرده» امکان ویژه ای است که جهت جلوگیری از قطع شدن تلفن همراه به علت کارکرد بیش از حدنصاب کارکرد در میاندوره (بعنوان نمونه: استفاده از رومینگ بین الملل، اینترنت و...) در اختیار مشترک قرار می دهد.

مشترکین مشمول مصوبه کاهش پس از دریافت پیامک اطلاع رسانی در صورت تمایل و انصراف از مزایای فوق العاده سپرده می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات مشترکین همراه اول ، نسبت به درخواست استرداد یا بستانکاری مبلغ اقدام نمایند.

درخواست استرداد مابه‌ التفاوت کاهش تضمین پرداخت توسط مشترک:

مشترکین مشمول می توانند پس از دریافت پیامک اطلاع رسانی با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین، تمام یا بخشی از مبلغ مابه التفاوت (فوق العاده سپرده) را دریافت کنند.

  • در هنگام مراجعه مشترک به دفاتر خدماتی ، شماره حساب (شبا) دریافت، و تائیدیه شماره حساب و مبلغ استرداد به وی ارائه می‌گردد.
  • پس از تائید مشترک و تائید نهایی توسط اپراتور، پیامک تاییدیه ثبت درخواست استرداد برای مشترک ارسال می گردد.
  • در صورتی که پس از بررسی خط مشترک، وضعیت بدهی و کارکرد مورد تایید باشد، پیامکی جهت اطلاع رسانی به مشترک ارسال شده و ظرف مدت اعلام شده مبلغ درخواستی به حساب وی واریز می گردد.
  • در صورتی که وضعیت بدهی و کارکرد مشترک مورد تایید نباشد، اطلاع رسانی های لازم در خصوص عدم تایید وضعیت خط مشترک از طریق پیامک اعلام می شود.
درخواست بستانکاری قبض توسط مشترک:

مشترکین مشمول می توانند پس از دریافت پیامک اطلاع رسانی با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین ، مبلغ مابه التفاوت تضمین پرداخت (فوق العاده سپرده) را به عنوان بستانکاری قبوض آتی انتخاب نمایند. در این صورت مبلغ مابه التفاوت در قبوض آتی مشترک لحاظ و با کارکرد دوره های آتی به تدریج مسترد و مستهلک می گردد.

  • در صورت انتخاب بستانکاری قبض، درخواست مشترک ثبت و رسید تائید مبلغ بستانکاری به مشترک ارائه می گردد.
  • پس از تائید رسید از جانب مشترک و تائید نهایی توسط اپراتور متعاقباً مبلغ بستانکاری در کارکرد به روز و دوره جاری مشترک لحاظ می گردد و سقف قطع و کلیه تنظیمات مربوط به استرداد تضمین پرداخت و سلب امتیاز تلفن مشترک با توجه به فوق العاده سپرده جاری در سیستم بروزرسانی می شود.
  • نهایتاً پیامک تایید عملیات برای مشترک ارسال می شود.

* لازم به ذکر است در صورت عدم حضور مشترک در دفاتر خدماتی، مبلغ مابه التفاوت تضمین پرداخت نزد همراه اول محفوظ مانده و تا تصمیم گیری آتی مشترک، وی از مزایای «فوق العاده سپرده» برخوردار خواهد گردید.