مناقصات معاونت عملیات مناطق
mci-pages-sharing

معاونت عملیات مناطق شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد جهت خرید های استعلامی خود در بخش تجهیزات و خدمات نسبت به شناسایی تولید کنندگان ، فروشندگان و پیمانکاران اقدام نماید به همین منظور از شرکت های واجد شرایط درخواست می گردد مدارک ذیل را در قالب یک فایل PDF (حداکثر تا 5MB) به ایمیل contractors@mci.ir ارسال نمایند. در عنوان ایمیل فقط نام شرکت و تاریخ درخواست درج گردد.

(مثال : Company Name-940101 Subject)

همین نامگذاری برای اسم فایل ارسالی نیز رعایت گردد.

بدیهی است در صورت صلاحدید نمایندگان این شرکت پس از ارزیابی و شناسایی متقاضیان واجد شرایط از آنان برای ارائه پیشنهاد در استعلام ها کتبا دعوت بعمل خواهد آمد.

تجهیزات و خدمات مورد نیاز :
 • راک رکتیفایر یکپارچه
 • باطری
 • نصب و راه اندازی BSC
 • آنتن vpole
 • دکل
 • کولر
مدارك لازم براي ارزيابي محصول توليدي شركت ها :
 • نام شركت/آدرس دفتر و كارخانه/تلفن و فاكس/نام و نام خانوادگي مديرعامل شركت
 • مجوز سازمان صنايع و مجوز بهره برداري در رابطه با توليد محصولاتي كه قرار است ارزيابي شود
 • مدارك فني و مشخصات فني محصولاتی كه قرار است ارزيابي شود
 • ليست قطعات مهم محصول با ذكر نام كشور سازنده
 • مشخص كردن چگونگي خدمات بعد از فروش محصول
 • گزارش و نتيجه تست آزمايشگاهي ويا تست ميداني از محصول
 • ميزان توليد محصول در يك ماه / سه ماه
 • سوابق فروش از محصول در 5 سال گذشته به شركت هاي داخلي ويا خارجي
 • ارائه گواهينامه و تائيديه هاي مرتبط با محصول از داخل و يا خارج از كشور

توجه :كليه مدارك فوق بايد به مهر و امضا مدير عامل شركت متقاضي برسد.

شرکت ارتباطات سیار ایران