قطع و وصل به تقاضای مشترک (دائمی)
mci-pages-sharing

مشتركین تلفن همراه می توانند در صورت نیاز به قطع ارتباط تلفن همراه برای مدت معین(بعد از سه ماه وصل می شود) به یكی از 2 روش زیر درخواست قطع تلفن همراه نمایند.

 • حضوری:

  مشترکین تلفن همراه می توانند برای قطع و وصل به تقاضای مشترک با ارائه مدارک لازم و تکمیل فرم مربوطه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه نمایند.

 • غیرحضوری:

  مشترکین درصورتیکه خدمات غیرحضوری (E-care) را فعال نموده اند می توانند با مراجعه به سایت همراه اول نسبت به قطع و وصل به تقاضای مشترک اقدام نمایند.

مدارك و شرایط مورد نیاز:
 • حضور مالك تلفن همراه یا وكیل قانونی ایشان
 • تكمیل و امضای فرم درخواست
 • ارائه اصل و تصویر كارت ملی
 • ارائه اصل وكالتنامه و تصویر آن در صورت مراجعه وكیل قانونی
 • ارائه اصل قبض پرداختی دوره آخر (تایید وصولی مبلغ صورتحساب توسط دفاتر خدماتی الزامی است)
یادآوری:
 • مدت قطع تلفن همراه حداكثر ۳ ماه می باشد.
 • وصل تلفن مشتركینی كه قبلاً در یكی از دفاترخدمات ارتباطی درخواست قطع نموده اند ،صرفاً از طریق همان دفتر صورت می پذیرد.
 • مشترکین تلفن همراه که خدمات غیرحضوری(E-care) تلفن همراه خود رافعال نموده اند می توانند با مراجعه به سایت همراه اول درخصوص قطع و وصل به تقاضای مشترک اقدام نمایند.