شناسایی پیمانکار نصب و راه اندازی
mci-pages-sharing
 
شناسایی پیمانکار نصب و راه اندازی

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد از پیمانكاران داخلی در جهت تأمین خدمات طراحی، نصب و راه اندازی سایتهای BTS شبکه ارتباطات سیار ایران در تهران و سایر استانها بهره مند گردد ، لذا از كلیه شركتهایی كه مایل به همكاری می باشند درخواست می گردد مدارك مورد نیاز جهت ارزیابی را به صورت پاكات دربسته ( یك نسخه كاغذی و یك نسخه نرم افزاری) حداکثر ظرف مدت ۲ هفته از تاریخ نشرآگهی به دبیرخانه اداره کل تدارکاتی به نشانی : تهران، خیابان ونک، نبش بزرگراه کردستان، برج همراه، طبقه ۷، واحد ۶ ارسال نمایند. (موضوع فراخوان روی پاكات درج گردد)

بدیهی است پس از بررسی مدارك دریافتی جهت شركت در مناقصات و استعلام ها از حائزین حداقل امتیاز مورد قبول دعوت به عمل خواهد آمد.

لازم به ذكر است اعتبار ارزیابی دو سال از تاریخ بررسی می باشد.

توجه :

  • شركت هایی كه تا سال ۱۳۸۸ مورد ارزیابی این شركت قرار گرفته اند نیازی به ارسال مجدد مدارک نداشته لیکن جهت تکمیل مدارک خود می توانند اقدام نمایند.
  • مدارك مورد نیاز و ملاک های ارزیابی در سایت www.mci.ir در دسترس عموم می باشد و مشخصات فنی مرتبط با موضوع فراخوان نیز در سایت www.mcistandard.ir در بخش استانداردهای BSS موجود است.
مدارک مورد نیاز حجم : ؟؟؟؟ کیلو بایت فرم امتیاز بندی حجم : ؟؟؟؟ کیلو بایت

اداره کل تدارکاتی

شرکت ارتباطات سیار ایران