تخلیه سیم کارت
mci-pages-sharing

مشترکین تلفن همراه، درصورت تمایل به تخلیه سیم کارت خود، می توانند از طریق اپلیکیشن همراه من اقدام کنند.