نرخ تعرفه سیمکارت دائمی

نرخ تعرفه سیمکارت دائمی

mci-pages-sharing
شرح توضیحات
آبونمان روزانه 210 ریال
مکالمه 599ریال به ازای هر دقیقه مکالمه درون و برون شبکه(همراه اول و تلفن ثابت)
خارجه تماس های صادره از ایران که مقصد آن (مخاطب ) شماره تلفن ثابت یا همراه کشور دیگری می باشد .
پیام کوتاه پیام کوتاه فارسی :89 ریال به ازای هرپارت
پیام کوتاه انگلیسی : 222 ریال به ازای هر پارت
بسته ها طیف متنوعی ازبسته ها ازجمله مکالمه ، دیتا و پیامک که جهت صرفه جویی و کاهش هزینه به مشترک ارائه و توسط مشترک فعال می گردد .مانند بسته روزهای گرم حرفی
اینترنت تعرفه عادی به ازای هر KB نرخ مصوبه 0/4 ریال
خدمات مبتنی بر محتوا طیف متنوعی ازسرویس ها ازجمله پیام کوتاه ، سرویس صوتی و برنامه های کاربردی که توسط مشترک فعال می گردد . مانند بازار و تجارت ، بازی و سرگرمی ، فرهنگ و هنر . در صورت عدم انصراف روزانه فعال و شامل هزینه می باشد .
خدمات الکترونیک دولت سرویس هایی است که مشترکین از سامانه های دولتی مانند اعلام خلافی ، شهرداری و .... دریافت می نمایند .
کارمزد خدمات هزینه ارائه خدمات به مشترکین طبق کدهای هزینه اعم از آوای انتظار ، تغییر نام ، آدرس و ...
رومینگ ارسال پیامک با متن " نام یا کد کشوربدون صفر " به 8070 - ارسال پیامک بامتن " R ، نام یاکدکشور بدون صفر " به 990009
جمع صورتحساب حاصل جمع مبالغ قبل از اضافه شدن مالیات و عوارض و درآمد عمومی دولت
تخفیفات درصورت استفاده ازطرح های هدیه همراه اول مانند طرح هدیه تولد یا شتاب در پرداخت ، مبلغ تخفیفات آنها در این فیلد محاسبه می گردد .
مالیات و عوارض %9 مبلغ جمع صورتحساب
درآمد عمومی دولت براساس قانون بودجه سال 99 مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، مبلغ 10 ریال به ازای هر پارت پیامک افزوده گردیده که مبلغ ما به تفاوت در آیتم درآمد عمومی دولت محاسبه گردیده و جز درآمد همراه اول نمی باشد.
انتقال اعتبار به مشترکین امکان می دهد از خطوط دائمی برای خطوط اعتباری شارژ یا اعتبار منتقل کنند . مبلغ منتقل شده در این سرویس در پایان دوره بر روی قبض مشترک دائمی ارائه می شود.
مجموع جمع صورتحساب + مالیات و عوارض + درآمد عمومی دولت - تخفیفات
بستانکاری /بدهکاری مبالغ اضافه یا کسر پرداختی در دوره های پیش
کسر هزار ریال 3 رقم آخر مبلغ پرداخت که جهت رند شدن از مبلغ کسر می گردد .
مبلغ قابل پرداخت مبلغی که براساس شناسه اعلامی می بایست پرداخت گردد.