جوایز 25 میلیونی باشگاه فیروزه ای
mci-pages-sharing
عکس داخلی محتوا - جوایز 25 میلیونی باشگاه فیروزه ای
قرعه کشی 4 جایزه 25 میلیون تومانی باشگاه فیروزه ای

کلیه اعضای دائمی و اعتباری باشگاه فیروزه ای از 20 بهمن الی 20 اسفند ماه 97 فرصت دارند با مراجعه به صفحه قرعه کشی در باشگاه، امتیازات خود را به شانس شرکت در قرعه‌کشی تبدیل و به قید قرعه برنده یکی از 4 جایزه 25 میلیون تومانی باشگاه باشند.

در این کمپین، اعضای باشگاه به ازای مصرف هر 25 امتیاز یک شانس شرکت در قرعه کشی دریافت می کنند، حداکثر شانس قابل دریافت برای هر مشترک 50 می باشد.

مشترکین دائمی یا اعتباری همراه اول که عضو باشگاه فیروزه ای نیستند، می توانند از طریق مراجعه به اپلیکیشن یا پرتال همراه من در باشگاه عضو شده و در قرعه کشی شرکت نمایند.

شرایط شرکت در قرعه کشی:
  • جهت شرکت در این قرعه کشی با دریافت هر بسته قرعه کشی 25 امتیاز از حساب اعضا کسر و یک شانس قرعه کشی برای آن ها فعال می شود
  • تعداد شانس های قابل دریافت در این قرعه کشی برای هر نفر حداکثر 50 می باشد.
  • سیم کارت های حقوقی و همچنین سیم کارت هایی که در سیستم همراه اول دارای قطع هستند، از این قرعه کشی مستثنی می باشند.
  • قرعه کشی و اعلام برندگان طی 10 روز پایانی اسفند ماه انجام می شود.