طرح هدف رو بزن
mci-pages-sharing

در این درگاه طرح های مکالمه همراهی، اینترنت همراهی و اینترنت نامحدود با قیمت مناسب و مقرون به صرفه به مشترکین ارائه می گردد. در ادامه توضیحات بیشتر مربوط به هریک از این طرح ها آمده است.

 

1 مکالمه همراهی:

در طرح مکالمه همراهی به هریک از مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول یک بسته مکالمه یک ماهه، متناسب با الگوی مصرف وی شامل دقایق مشخصی از مکالمه درون شبکه (همراه اول و تلفن ثابت) با قیمتی ویژه و مقرون به صرفه پیشنهاد می شود. مشترکین همراه اول می توانند با شماره گیری *1000*1# بسته مکالمه همراهی خود را رویت نموده و پس از تایید، آن را فعال نمایند.
لازم به ذکر است بسته مکالمه همراهی فاقد رزرو است.

2 اینترنت همراهی:

در طرح اینترنت همراهی به هریک از مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول بسته اینترنت مختص وی (متناسب با الگوی مصرف وی) از نوع آلفا+ با سرعت بدون مرز، با قیمتی مقرون به صرفه پیشنهاد می شود. مشترکین همراه اول می توانند با شماره گیری *100*62# بسته اینترنت همراهی خود را رویت نموده و پس از تایید، آن را فعال نمایند.

 • این طرح مختص کلیه مشترکین دایمی و اعتباری است.
 • بسته های اینترنت همراهی از نوع آلفا+ هستند.
 • بسته رزرو بسته های اینترنت همراهی، متناسب با قیمت و حجم بسته‌ی اینترنت همراهی متفاوت می باشند و مشترک می تواند در هر زمان اقدام به رزرو و یا خرید بسته دیگر و یا لغو تمدید خودکار بسته رزرو کند.
 • پس از اتمام حجمی یا زمانی بسته ، محدودیتی در تعداد دفعات خرید مجدد بسته همراهی در همان ماه وجود ندارد. حتی مشترک می تواند پیش از اتمام بسته اینترنت همراهی در حال مصرف، بسته هدف موجود در *100*62# را رزرو نماید.
 • بسته های اینترنت همراهی هم شامل مشترکین فعلی است و هم مشترکین جدید و مشترکینی که به شبکه همراه اول ترابرد می کنند را شامل می شود. این بسته ها شامل مشترکین انارستان نخواهد بود.
 • بسته پیشنهادی به مشترکین بنا به الگوی مصرف آنها به صورت ماهانه به روز می گردد.
 • جهت استعلام بسته های اینترنت همراهی کد *100*10# را شماره گیری نمایید.

3 پیامک همراهی:

 • در این طرح نیز مشابه طرح‌های مکالمه و اینترنت همراهی، به هریک از مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول بر اساس الگوی مصرف ایشان ، بسته مختص به آن ها با قیمتی مقرون به صرفه پیشنهاد داده می‌شود.
 • مشترکین می توانند با شماره گیری *1000*41# بسته پیشنهادی خود را مشاهده و فعال نمایند.
 • لازم به ذکر است بسته های پیامک همراهی رزرو خودکار ندارند اما امکان رزرو بسته توسط مشترک وجود دارد.
 • مشترکینی می توانند بسته پیامک همراهی را فعال کنند که حداقل 12 ماه از تاریخ فعالسازی سیم کارت آن ها گذشته باشد.
 • هر یک از مشترکین در هر ماه مجاز هستند حداکثر سه بسته پیامک همراهی را فعال کنند.
درگاه ارتباطی
سرویس کد (USSD)
منوی ابتدایی *1000#
مکالمه همراهی *1000*1#
اینترنت همراهی *100*62#
مشاهده و فعالسازی بسته های پیامک همراهی *1000*41#
استعلام وضعیت بسته پیامک همراهی *1000*40#
راهنما *1000*9#
 

قوانین کلی :

 • مبلغ بسته های مکالمه و اینترنت برای مشترکین اعتباری ، از اعتبار ایشان کسر می گردد و برای مشترکین دائمی، در صورتحساب دوره منظور می‌گردد.
 • مشترکین می توانند بسته مکالمه همراهی و اینترنت همراهی را به صورت همزمان فعال نمایند.