طرح مکالمه و اینترنت همراهی
mci-pages-sharing

در طرح اینترنت همراهی به هریک از مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول بسته اینترنت مختص وی (متناسب با الگوی مصرف وی)، با قیمتی مقرون به صرفه پیشنهاد می شود. مشترکین همراه اول می‌توانند با شماره‌گیری *100*62# بسته اینترنت همراهی خود را رویت نموده و پس از تایید، آن را فعال نمایند.

 • این طرح مختص کلیه مشترکین دائمی و اعتباری است.
 • بسته رزرو بسته های اینترنت همراهی، متناسب با قیمت و حجم بسته‌ی اینترنت همراهی متفاوت می باشند و مشترک می‌تواند در هر زمان اقدام به رزرو و یا خرید بسته دیگر و یا لغو تمدید خودکار بسته رزرو کند.
 • پس از اتمام حجمی یا زمانی بسته، محدودیتی در تعداد دفعات خرید مجدد بسته همراهی در همان ماه وجود ندارد. حتی مشترک می‌تواند پیش از اتمام بسته اینترنت همراهی در حال مصرف، بسته هدف موجود در *100*62# را رزرو نماید.
 • بسته های اینترنت همراهی هم شامل مشترکین فعلی است و هم مشترکین جدید و مشترکینی که به شبکه همراه اول ترابرد می‌کنند را شامل می شود. این بسته ها شامل مشترکین انارستان نخواهد بود.
 • بسته پیشنهادی به مشترکین بنا به الگوی مصرف آنها به صورت ماهانه به روز می‌گردد.
 • جهت استعلام بسته های اینترنت همراهی کد *100*10# را شماره‌گیری نمایید.
درگاه‌های ارتباطی
فعال سازی *100*62#
استعلام *100*10#
راهنما *1000*9#

در طرح مکالمه همراهی به هریک از مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول یک بسته مکالمه یک ماهه، متناسب با الگوی مصرف وی شامل دقایق مشخصی از مکالمه درون شبکه (همراه اول و تلفن ثابت) با قیمتی ویژه و مقرون به صرفه پیشنهاد می شود. مشترکین همراه اول می‌توانند با شماره‌گیری *1000*1# بسته مکالمه همراهی خود را رویت نموده و پس از تایید، آن را فعال نمایند.
لازم به ذکر است بسته مکالمه همراهی فاقد رزرو است.

مبلغ بسته های مکالمه برای مشترکین اعتباری، از اعتبار ایشان کسر می‌گردد و برای مشترکین دائمی، در صورتحساب دوره منظور می‌گردد.

درگاه‌های ارتباطی
سرویس کد (USSD)
مکالمه همراهی *1000*11#
استعلام وضعیت بسته پیامک همراهی *1000*10#
راهنما *1000*9#
 • در این طرح نیز مشابه طرح‌های مکالمه و اینترنت همراهی، به هریک از مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول بر اساس الگوی مصرف ایشان، بسته مختص به آن‌ها با قیمتی مقرون به صرفه پیشنهاد داده می‌شود.
 • مشترکین می‌توانند با شماره‌گیری *1000*41# بسته پیشنهادی خود را مشاهده و فعال نمایند.
 • لازم به ذکر است بسته‌های پیامک همراهی رزرو خودکار ندارند.
 • مشترکینی می‌توانند بسته پیامک همراهی را فعال کنند که حداقل 12 ماه از تاریخ فعالسازی سیم کارت آن‌ها گذشته باشد.
 • هر یک از مشترکین در هر ماه مجاز هستند حداکثر سه بسته پیامک همراهی را فعال کنند.
درگاه‌های ارتباطی
سرویس کد (USSD)
مشاهده و فعالسازی بسته های پیامک همراهی *1000*41#
استعلام وضعیت بسته پیامک همراهی *1000*40#
راهنما *1000*9#