نظرسنجی ساده چند گزینه‌ای

نیازسنجی در خصوص سیم‌کارت دانش‌آموزی

mci-pages-sharing

مشترک گرامی،
مخاطب این پرسشنامه والدینی هستند که فرزندان دانش آموز بین 7 تا 18 سال دارند. لطفا در صورتیکه فرزند دانش آموز دارید به پرسشنامه پاسخ دهید.

1- فرزند یا فرزندان شما در کدام بازه سنی قرار دارند؟

2- فرزند شما در طول روز از سیم کارت والدین استفاده می کند یا سیم کارت مخصوص به خود دارد؟

3- ترجیح می دهید فرزندتان سیم کارت مخصوص به خود داشته باشد یا در مواقع نیاز از سیم کارت شما استفاده کند؟

4- فرزندتان در طول روز از چه منبع اینترنتی استفاده می کند؟

5- فرض کنید در حال حاضر فرزند شما سیم کارت مخصوص به خود ندارد و می خواهید برای ایشان سیم کارت خریداری کنید، کدام یک از معیارهای زیر در «زمان انتخاب سیم کارت برای فرزندتان» برای شما اولویت دارد؟ لطفا حداکثر 3 اولویت مهم خود را انتخاب کنید.

6- فرض کنید در حال حاضر فرزند شما سیم کارت مخصوص به خود ندارد و می خواهید برای ایشان سیم کارت خریداری کنید، سیم کارت کدام اپراتور را برای فرزندتان انتخاب خواهید کرد؟

7- به نظرتان کدام یک از اپراتورها، تعرفه مکالمه و اینترنت مناسب تری دارد؟

8- اگر فرزند شما سیم کارت جداگانه داشته باشد، برای بسته اینترنت ایشان، کدام یک از این دو حالت را ترجیح می دهید؟

9- در خصوص سیم کارت فرزندتان، داشتن کدام یک از قابلیت های زیر به عنوان والد برایتان مهم است؟

10- فرزند شما از کدام یک از شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها استفاده می کند؟

11- فرزندتان برای تماس های روزانه از موبایل استفاده می کند یا تلفن ثابت؟

12- فرزند شما از چه نوع اینترنتی استفاده می کند؟

13- در حال حاضر به طور متوسط، ماهانه چه میزان برای «اینترنت» فرزند خود هزینه پرداخت می کنید؟

14- به طور کلی، ماهانه چه میزان حاضر هستید برای «هزینه های سیم کارت جداگانه فرزند» خود پرداخت کنید؟

15- شما در طول روز از چه سیم کارت هایی استفاده می کنید؟

16- شما در طول روز از چه اینترنتی استفاده می کنید؟

17- شما در کدام محدوده سنی قرار دارید؟

18- لطفا میزان تحصیلاتتان را مشخص فرمایید.

19- لطفا جنسیت خود را مشخص فرمایید.

شماره تلفن همراه خود را در صورت تمایل وارد کنید.

captcha