آگهی مزایده شماره ۹۵/۵ س م
mci-pages-sharing
 
آگهی مزایده شماره ۹۶/۲ م س

شركت ارتباطات سيار ایران در نظر دارد ۵۸ قلم تجهیزات اسقاط و ۱۰۷ قلم تجهیزات خارج از رده خود شامل انواع کابل ، آنتن ، کانکتور ، فریم خالی BTS و رکتیفایر و .... را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به فروش برساند . لذا داوطلبان شركت در مزایده مي‌توانند از تاريخ نشر آگهي لغايت ۹۵/۰۹/۱۳ با در دست داشتن معرفي نامه ، تصویر کارت ملی ، یک قطعه عکس و رسید بانکی ( مبنی بر واریز مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۸۶۴۴۶۴۴/۰۹ بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران ) در ساعات اداري به نشانی : تهران، ميدان ونك، خيابان ونك، برج همراه، طبقه سوم، واحد ۸ مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و پس از انجام بازدید از تجهیزات موضوع مزایده ( موجود در انبار بنی هاشم به نشانی : تهران ، خیابان بنی هاشم ، بالاتر از چهار راه خواجه عبدا... انصاری ، درب دوم ) با توجه كامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضميمه پيشنهاد خود حداكثر تا ساعت ۱۵روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۱ به نشاني فوق الذكر تسليم نمايند. كميسيون معاملات در تاريخ ۹۵/۰۹/۲۲ رأس ساعت ۹ در طبقه چهارم واحد یک برج همراه تشكيل و نسبت به پيشنهادات رسيده اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمين شركت در مزایده ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال ( یک میلیارد ريال ) مي‌باشد كه مي‌بايستي به صورت ضمانتنامه بانكي و يا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. ساير موارد در اسناد مزایده درج گرديده است. مناقصه گران مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۸۱۷۱۲۵۲۵-۸۱۷۱۲۵۱۵ - ۸۱۷۱۲۵۱۰ تماس حاصل نمايند.

اداره کل خرید

شرکت ارتباطات سیار ایران