mci-news-archive

برای چهارمین سال پیاپی؛

همراه اول موفق به دریافت گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد

همراه اول در پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان مفتخر به دریافت «گواهینامه» حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.

کد خبر: 52332
09 اسفند 1394
بازدید: 15414
همراه اول موفق به دریافت گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح روز یکشنبه نهم اسفندماه پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با حضور مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رییس مجلس شورای اسلامی، سید محمود نوابی رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تعدادی از تولید کنندگان و مدیران برندهای  برتر و حامی حقوق مصرف کنندگان در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.
در این همایش، مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کیفیت برخی از برندهای ایرانی در سال های اخیر، اظهار داشت: تنها راه ما برای پیوستن به اقتصاد جهانی، راه انداختن چرخ های تولید کشور  با استفاده از تجربیات جهانی و افزایش کیفیت تولیدات است.
وی افزود: در دنیای رقابتی امروز نمی توان تولید را بدون توجه به ذائقه مصرف کنندگان و رعایت خواست ها و نیازهای آنان به جایگاهی رساند. بنابراین  توجه به حقوق مصرف کننده جزیی لاینفک از بخش تولید به شمار می رود و به عبارتی، تولید بدون مصرف هنوز کامل نیست.
براساس این گزارش، اپراتور اول تلفن همراه کشور توانست در این مراسم برای چهارمین بار پیاپی موفق به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شود.
این گزارش می افزاید، هدف از برگزاری این همایش ملی، افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان عنوان شده است.
گفتنی است، جوایز این همایش پس از ارزیابی های دقیق هیات داوران و کمیته های تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان به برندهای حامی حقوق مصرف کننده اعطا شد. 

همراه اول موفق به دریافت گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح روز یکشنبه نهم اسفندماه پانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با حضور مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رییس مجلس شورای اسلامی، سید محمود نوابی رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تعدادی از تولید کنندگان و مدیران برندهای  برتر و حامی حقوق مصرف کنندگان در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.
در این همایش، مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کیفیت برخی از برندهای ایرانی در سال های اخیر، اظهار داشت: تنها راه ما برای پیوستن به اقتصاد جهانی، راه انداختن چرخ های تولید کشور  با استفاده از تجربیات جهانی و افزایش کیفیت تولیدات است.
وی افزود: در دنیای رقابتی امروز نمی توان تولید را بدون توجه به ذائقه مصرف کنندگان و رعایت خواست ها و نیازهای آنان به جایگاهی رساند. بنابراین  توجه به حقوق مصرف کننده جزیی لاینفک از بخش تولید به شمار می رود و به عبارتی، تولید بدون مصرف هنوز کامل نیست.
براساس این گزارش، اپراتور اول تلفن همراه کشور توانست در این مراسم برای چهارمین بار پیاپی موفق به دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شود.
این گزارش می افزاید، هدف از برگزاری این همایش ملی، افزایش انگیزه و حساسیت در تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان عنوان شده است.
گفتنی است، جوایز این همایش پس از ارزیابی های دقیق هیات داوران و کمیته های تخصصی سازمان حمایت از مصرف کنندگان به برندهای حامی حقوق مصرف کننده اعطا شد.