mci-news-archive

همراه اول «کارآفرین برتر» شد

عنوان «کارآفرین برتر» همایش «استاندارد، تجارت جهانی با رویکرد کارآفرینی و اشتغال» به همراه اول رسید.

کد خبر: 52317
13 دی 1394
بازدید: 12324
همراه اول «کارآفرین برتر» شد

عنوان «کارآفرین برتر» همایش «استاندارد، تجارت جهانی با رویکرد کارآفرینی و اشتغال» به همراه اول رسید.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، عصر روز شنبه ۱۲دیماه در همایش استاندارد، تجارت جهانی با رویکرد کارآفرینی و ایجاد اشتغال که به همت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و به منظور تقدیر از سازمان های استاندارد و کارآفرین در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، اپراتور اول به عنوان شرکت برتر در زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی معرفی شد.
براساس این گزارش، در این همایش که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، معاونین وزارت کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان ملی استاندارد و جمعی از مدیران کارآفرین کشور برگزار شد؛ پس از ارزیابی و بررسی های کارشناسی کمیته علمی همایش، همراه اول به عنوان تنها شرکت کارآفرین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شد و با اهدای تندیس و لوح ویژه مورد تقدیر قرار گرفت.
در بخشی از متن لوح تقدیر اهدایی به مدیرعامل همراه اول آمده است: « ... بدینوسیله پس از بررسی های کارشناسی کمیته علمی همایش، مرکز تحت مدیریت جنابعالی به دلیل رزومه شایسته و متناسب با اهداف همایش، شایسته دریافت لوح تقدیر شناخته شد...».
 

همراه اول «کارآفرین برتر» شد

عنوان «کارآفرین برتر» همایش «استاندارد، تجارت جهانی با رویکرد کارآفرینی و اشتغال» به همراه اول رسید.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، عصر روز شنبه ۱۲دیماه در همایش استاندارد، تجارت جهانی با رویکرد کارآفرینی و ایجاد اشتغال که به همت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و به منظور تقدیر از سازمان های استاندارد و کارآفرین در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، اپراتور اول به عنوان شرکت برتر در زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی معرفی شد.
براساس این گزارش، در این همایش که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، معاونین وزارت کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان ملی استاندارد و جمعی از مدیران کارآفرین کشور برگزار شد؛ پس از ارزیابی و بررسی های کارشناسی کمیته علمی همایش، همراه اول به عنوان تنها شرکت کارآفرین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شد و با اهدای تندیس و لوح ویژه مورد تقدیر قرار گرفت.
در بخشی از متن لوح تقدیر اهدایی به مدیرعامل همراه اول آمده است: « ... بدینوسیله پس از بررسی های کارشناسی کمیته علمی همایش، مرکز تحت مدیریت جنابعالی به دلیل رزومه شایسته و متناسب با اهداف همایش، شایسته دریافت لوح تقدیر شناخته شد...».