mci-news-archive

همراه اول شرکت برتر دانشی کشور شد

در چهارمین ارزیابی جهانی MAKE، همراه اول به عنوان شرکت برتر در مدیریت دانش معرفی شد.

کد خبر: 52230
18 اسفند 1393
بازدید: 11844
همراه اول شرکت برتر دانشی کشور شد

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه در چهارمین دوره ارزیابی جایزه جهانی MAKE، ۵ شرکت برتر  دانشی معرفی و  مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این ارزیابی، همراه اول بعنوان سازمان دانشی برتر (MAKE) معرفی و مهندس محمد مهدی عطوفی معاون بازاریابی، فروش و خدمات مشتریان اپراتور اول به نمایندگی از مدیرعامل، جایزه ویژه این کنفرانس را دریافت کرد.
این ارزیابی بعنوان معتبرترین و جامع ترین گردهمایی خبرگان کشور در حوزه دانش است، که هرساله توسط دانشگاه صنعتی شریف به نمایندگی از بنیاد جهانی MAKE   برگزار می شود.
در جایزه MAKE، ارزیابی سازمان های ایرانی طی ۳ مرحله و با مشارکت داورانی از متخصصین و اساتید حوزه صنعت و دانشگاه و با توجه به معیارهای ۸ گانه بنیاد جهانی جایزه MAKE و ۱۵۰ شاخص صورت می پذیرد.
مراسم اختتامیه و اهداء جوایز چهارمین جایزه MAKE با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و جمعی از مسؤولان و مدیران سازمان ها و شرکت های داخلی و مدرسان ایرانی و خارجی  در روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه در محل همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.
   

همراه اول شرکت برتر دانشی کشور شد

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه در چهارمین دوره ارزیابی جایزه جهانی MAKE، ۵ شرکت برتر  دانشی معرفی و  مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این ارزیابی، همراه اول بعنوان سازمان دانشی برتر (MAKE) معرفی و مهندس محمد مهدی عطوفی معاون بازاریابی، فروش و خدمات مشتریان اپراتور اول به نمایندگی از مدیرعامل، جایزه ویژه این کنفرانس را دریافت کرد.
این ارزیابی بعنوان معتبرترین و جامع ترین گردهمایی خبرگان کشور در حوزه دانش است، که هرساله توسط دانشگاه صنعتی شریف به نمایندگی از بنیاد جهانی MAKE   برگزار می شود.
در جایزه MAKE، ارزیابی سازمان های ایرانی طی ۳ مرحله و با مشارکت داورانی از متخصصین و اساتید حوزه صنعت و دانشگاه و با توجه به معیارهای ۸ گانه بنیاد جهانی جایزه MAKE و ۱۵۰ شاخص صورت می پذیرد.
مراسم اختتامیه و اهداء جوایز چهارمین جایزه MAKE با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و جمعی از مسؤولان و مدیران سازمان ها و شرکت های داخلی و مدرسان ایرانی و خارجی  در روز یکشنبه ۱۷ اسفند ماه در محل همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.