mci-news-archive

دریافت بالاترین نشان کیفیت و بهره وری توسط همراه اول

در نهمین کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری ایران، همراه اول موفق به دریافت بالاترین نشان کیفیت و بهره وری شد.

کد خبر: 52228
12 اسفند 1393
بازدید: 9945
دریافت بالاترین نشان کیفیت و بهره وری توسط همراه اول

به گزارش اداره كل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز دوشنبه 11 اسفندماه طی مراسمی که با حضور جمعی از مدیران سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، شرکت ها و سازمان های برتر در زمینه کیفیت و بهره وری معرفی شدند و با اهدای لوح و نشان ویژه مورد تقدیر قرار گرفتند.
در بخش معرفی برترین ها، شرکت های برتر در سه رده «نشان طلا»، «نشان نقره» و «نشان برنز» معرفی شدند که در بالاترین سطح، همراه اول موفق به دریافت نشان طلا شد.
در این مراسم عزیزمحمد اکبری معاون توسعه سازمان و سرمایه انسانی همراه اول به نمایندگی از مدیرعامل، لوح و نشان ویژه این کنفرانس را دریافت کرد.
«توسعه کیفیت و بهره وری»، «اندازه گیری، تحلیل و کنترل کیفیت و بهره وری» و «بهبود و ارتقاء کیفیت و بهره وری»، از محورهای اصلی و تخصصی کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری عنوان شده است. 

دریافت بالاترین نشان کیفیت و بهره وری توسط همراه اول

به گزارش اداره كل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز دوشنبه 11 اسفندماه طی مراسمی که با حضور جمعی از مدیران سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، شرکت ها و سازمان های برتر در زمینه کیفیت و بهره وری معرفی شدند و با اهدای لوح و نشان ویژه مورد تقدیر قرار گرفتند.
در بخش معرفی برترین ها، شرکت های برتر در سه رده «نشان طلا»، «نشان نقره» و «نشان برنز» معرفی شدند که در بالاترین سطح، همراه اول موفق به دریافت نشان طلا شد.
در این مراسم عزیزمحمد اکبری معاون توسعه سازمان و سرمایه انسانی همراه اول به نمایندگی از مدیرعامل، لوح و نشان ویژه این کنفرانس را دریافت کرد.
«توسعه کیفیت و بهره وری»، «اندازه گیری، تحلیل و کنترل کیفیت و بهره وری» و «بهبود و ارتقاء کیفیت و بهره وری»، از محورهای اصلی و تخصصی کنفرانس ملی کیفیت و بهره وری عنوان شده است.