mci-news-archive

سومین جشنواره مدیریت دانش همراه اول برگزار شد

سومین «جشنواره مدیریت دانش همراه اول» مختص حوزه‌های تجاری برگزار شد.

کد خبر: 1102646
11 بهمن 1399
بازدید: 1651
سومین جشنواره مدیریت دانش همراه اول برگزار شد

به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سومین «جشنواره مدیریت دانش همراه اول» همگام با اوج‌گیری نقش دانش، نوآوری، پیدایش فناوری‌های نوین و اهمیت یافتن ارزش منابع دانشی در اداره سازمان‌ها و همچنین تجربه مثبت و کارآمد دو دوره گذشته، هفته گذشته با حضور برخی از معاونان، مدیران و کارشناسان اپراتور اول تلفن همراه برگزار شد.
بنا بر تصمیم سیاستگذاران، این رویداد از یک جشنواره سالانه به سلسله رویدادهای مدیریت دانش تبدیل شده که دور نخست آن زمستان سال گذشته با تأکید بر حوزه‌های دانشی فنی، دور دوم نیز با رویکرد تحول دیجیتال برگزار شد.
سومین دوره این رویداد نیز مختص «حوزه‌های تجاری» بود که همچون دوره گذشته با توجه به شرایط دوران کرونا، به صورت مجازی برگزار شد.
همراه اول به‌عنوان اپراتور پیشرو در ارائه خدمات ارتباطی، همواره توجه ویژه‌‌ به موضوع مدیریت دانش به عنوان جزیی از اهداف استراتژیک خود دارد و با توجه به شرایط حاکم بر جامعه که خروج شرکت‌های تامین‌کننده را در پی داشته، لزوم تبیین جایگاه مدیریت دانش و کارکردهای آن در شرکت را در اولویت خود قرار داده است.

مدیریت دانش همراه اول درصدد است با هدف یکپارچه‌سازی سرمایه‌های دانشی در بخش‌های مختلف و تأثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند مشتری‌مداری، یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم‏‌گیری هوشمندانه، بازطراحی فرآیندها، تولید دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی به کاربردی در راستای ارتقای سطح فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف مورد نظر گام بردارد.

سومین جشنواره مدیریت دانش همراه اول برگزار شد

به گزارش اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سومین «جشنواره مدیریت دانش همراه اول» همگام با اوج‌گیری نقش دانش، نوآوری، پیدایش فناوری‌های نوین و اهمیت یافتن ارزش منابع دانشی در اداره سازمان‌ها و همچنین تجربه مثبت و کارآمد دو دوره گذشته، هفته گذشته با حضور برخی از معاونان، مدیران و کارشناسان اپراتور اول تلفن همراه برگزار شد.
بنا بر تصمیم سیاستگذاران، این رویداد از یک جشنواره سالانه به سلسله رویدادهای مدیریت دانش تبدیل شده که دور نخست آن زمستان سال گذشته با تأکید بر حوزه‌های دانشی فنی، دور دوم نیز با رویکرد تحول دیجیتال برگزار شد.
سومین دوره این رویداد نیز مختص «حوزه‌های تجاری» بود که همچون دوره گذشته با توجه به شرایط دوران کرونا، به صورت مجازی برگزار شد.
همراه اول به‌عنوان اپراتور پیشرو در ارائه خدمات ارتباطی، همواره توجه ویژه‌‌ به موضوع مدیریت دانش به عنوان جزیی از اهداف استراتژیک خود دارد و با توجه به شرایط حاکم بر جامعه که خروج شرکت‌های تامین‌کننده را در پی داشته، لزوم تبیین جایگاه مدیریت دانش و کارکردهای آن در شرکت را در اولویت خود قرار داده است.

مدیریت دانش همراه اول درصدد است با هدف یکپارچه‌سازی سرمایه‌های دانشی در بخش‌های مختلف و تأثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند مشتری‌مداری، یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم‏‌گیری هوشمندانه، بازطراحی فرآیندها، تولید دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی به کاربردی در راستای ارتقای سطح فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف مورد نظر گام بردارد.