شماره های جدید دائمی و اعتباری
mci-pages-sharing

شماره های جدید دائمی و اعتباری

شماره دائمی و اعتباری 0992
شماره اعتباری 0992 :

از دی ماه 1397، شماره های جدید اعتباری همراه اول با پیش شماره 0992 در کلیه نقاط فروش همراه اول در سراسر کشور عرضه می گردد.
شماره های جدید اعتباری با پیش شماره 0992، به صورت سراسری و با پیش شماره یکسان در کل کشور در دسترس متقاضیان است و تمام ویژگی های شماره های اعتباری فعلی همراه اول را دارند.
عرضه شماره‌های جدید در بازار، همراه با سیم کارت های نسل 4 (یوسیم) بوده و لذا خریداران محترم این شماره‌ها می‌توانند از اینترنت پر سرعت نسل 4 و 4.5 همراه اول بهره مند شوند.

درگاه های فروش همراه اول شامل :

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه تعرفه سیم کارت‌های دائمی و اعتباری و مراکز توزیع و فعال سازی این سیم کارت‌ها مراجعه کنید.

شماره دائمی و اعتباری 09912 :
شماره دائمی و اعتباری 09912

شماره‌های جدید همراه اول با پیش شماره‌ 912-09 برای متقاضیان خط دائمی و همچنین پیش شماره‌های 910-09 و 911-09 و 913-09 الی 919-09 برای متقاضیان خط اعتباری در کلیه نقاط فروش همراه اول در سراسر کشور قابل عرضه است.

  • شماره های جدید اعلامی تمام ویژگی‌های شماره‌های دائمی و اعتباری قبلی همراه اول را دارند.
  • عرضه شماره‌های جدید در بازار، همراه با سیم کارت های نسل 4 (یوسیم) بوده و لذا خریداران محترم این شماره‌ها می‌توانند از اینترنت پر سرعت نسل 4 و 4.5 همراه اول بهره مند شوند.
درگاه های فروش همراه اول شامل :

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه تعرفه سیم کارت‌های دائمی و اعتباری و مراکز توزیع و فعال سازی این سیم کارت‌ها مراجعه کنید.

شماره اعتباری 0990 :
شماره اعتباری 0990

شماره های جدید اعتباری همراه اول با پیش شماره 0990 برای تمامی متقاضیان در کلیه نقاط فروش همراه اول در سراسر کشور قابل عرضه می باشد.
شماره های جدید اعتباری با پیش شماره 0990، به صورت سراسری و با پیش شماره یکسان در کل کشور در دسترس متقاضیان است و تمام ویژگی های شماره های اعتباری فعلی همراه اول را دارند.
عرضه شماره‌های جدید در بازار، همراه با سیم کارت های نسل 4 (یوسیم) بوده و لذا خریداران محترم این شماره‌ها می‌توانند از اینترنت پر سرعت نسل 4 و 4.5 همراه اول بهره مند شوند.

درگاه های فروش همراه اول شامل :

برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفا به صفحه تعرفه سیم کارت‌های دائمی و اعتباری و مراکز توزیع و فعال سازی این سیم کارت‌ها مراجعه کنید.

ویدیو صفحه شماره های جدید دائمی و اعتباری

شماره های جدید اعتباری 0990

12341 بازدید 1395/08/03 محصولات و خدمات