اینترنت نامحدود رایگان

اینترنت نامحدود رایگان

این طرح در پایان روز 1397/07/15 به پایان رسیده است.

mci-pages-sharing
عکس داخلی محتوا - اینترنت نامحدود رایگان
تمدید طرح اینترنت نامحدود رایگان (از ساعت 3 بامداد تا 7 صبح) برای دارندگان بسته های با حجم 10 گیگابایت یا بیشتر

به پاس استقبال مشترکین از طرح اینترنت نامحدود رایگان ( از ساعت 3 بامداد تا 7 صبح )، این طرح برای مشترکین بسته های اینترنت با حجم 10 گیگابایت یا بیشتر تا اطلاع ثانوی تمدید می شود. مشترکین همراه اول می توانند با خرید هر یک از بسته های اینترنت با حجم 10 گیگابایت یا بیشتر، از ساعت 3 تا 7 صبح از ترافیک رایگان اینترنت به صورت نامحدود بهره‎مند شوند.

  • کلیه مشترکین اعتباری و دائمی که بسته فعال اینترنت با حجم روزانه 10 گیگابایت یا بیشتر دارند می توانند از این طرح استفاده کنند و این هدیه شامل مشترکینی که از اینترنت با تعرفه آزاد استفاده می کنند، و یا حجم روزانه ی بسته اینترنت شان کمتر از 10 گیگابایت است، نمی شود.
  • منظور از بسته با حجم 10 گیگابایت یا بیشتر، تنها حجم روزانه ی بسته، فارغ از حجم شبانه ی آن بسته می باشد.
  • مشترکین سایر بسته های اینترنت مشمول این طرح نمی باشند، اما می توانند با شماره گیری کد دستوری *1000*22# نسبت به فعال سازی سایر بسته های جذاب و متنوع نامحدود شبانه اقدام نمایند.
  • دارندگان کلیه بسته های اینترنت آلفا+، بسته های اینترنت همراهی، بسته های انارستان که حجم بسته شان 10 گیگابایت یا بیشتر است (تنها حجم روزانه بدون درنظر گرفتن حجم شبانه)،مشمول این طرح می شوند.
  • بسته های اینترنت هدیه مانند بسته های هدیه طرح تعویض سیم به یوسیم، بسته های باشگاه فیروزه ای، کارت هدیه اینترنت و بسته خوشامد 1000 ، مشمول این طرح نمی شوند.
  • در صورتی که بسته مشترک قبل از ساعت 3 صبح یا بین بازه 3 تا 7 صبح به اتمام برسد و مشترک بسته رزروی نداشته باشد، ترافیک اینترنت وی با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.
  • این طرح شامل ترافیک اینترنت بین الملل و همچنین سایت های داخلی و شامل تمام بسته هایی که حجم بالای 10 گیگابایت (تنها حجم روزانه بدون درنظر گرفتن حجم شبانه) دارند، می شوند.
  • مشترکین از هریک از درگاه های فعالسازی مانند *1#، *10#، *100#، پیامک 8080، پیامک 10، وب سایت و اپلیکیشن همراه من و IVR اقدام به خرید بسته کنند، مشمول این طرح می شوند.
  • طرح به صورت خودکار برای کلیه مشترکینی که بسته اینترنت با حجم 10 گیگابایت یا بیشتر دارند فعال شده و نیازی به شماره گیری کد خاصی برای فعالسازی طرح نیست.