بانک پرداخت
mci-pages-sharing

بانک پرداخت خدمتی جدید و در حال توسعه از همراه اول با همکاری بانک‏ها است که پرداخت قبوض تلفن همراه را به صورت خودکار ممکن می‏سازد.
مشترکین گرامی می‏توانند جهت استفاده از این خدمت از طریق کانال های معرفی شده بانک ثبت نام نمایند. پس از ثبت اطلاعات، در هر دوره صورت حساب گیری، مبلغ صورت حساب تلفن همراه مشترک بطور خودکار از حسابی که معرفی نموده کسر می گردد.
در حال حاضر بانک های ارائه دهنده این سرویس و درگاه ثبت نام به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف نام بانک درگاه ثبت نام
1 لوگوی بانک صادرات ایران تلفن بانک 09602
2 لوگوی بانک ملت بانکداری اینترنتی و همراه بانک
3 لوگوی بانک پاسارگاد بانکداری مجازی
4 لوگوی بانک آینده پیشخوان مجازی و مراجعه حضوری به شعبه و تکمیل فرم بانک پرداخت
5 لوگوی بانک پارسیان بانکداری اینترنتی