سهام

درباره شرکت:

گروه شامل شرکت ارتباطات سيار ايران(سهامي عام) و شركت‌هاي فرعي آن است. شركت ارتباطات سيار ايران(سهامي عام) براساس بند 3 مصوبه شماره 1901/76016 مورخ 1382/04/24 شوراي عالي اداري با انتزاع فعاليت‌هاي شبکه ارتباطات سيار از شرکت مخابرات ايران و انتقال آن به شرکت مزبور که با تغيير نام «مرکز سنجش از دور ايران» به شرکت ارتباطات سيار شکل گرفته، تأسيس شده و از تاريخ 1383/08/01 براساس مصوبه شماره 4 مورخ 1383/07/20 مجمع عمومي صاحبان سهام فعاليت خود را آغاز نمود.

در تاريخ 1386/12/04 براساس مصوبه شماره 49 مورخ 1386/08/05 مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام، نام شرکت به شرکت ارتباطات سيار ايران تغيير يافت و تحت شماره 317512 مورخ 1386/12/04 در اداره ثبت شرکت‌ها و شناسه ملي 10103560453 در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسيد. در حال حاضر شرکت از شرکت‌هاي فرعي شرکت مخابرات ايران (سهامي عام) مي‌باشد. به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 1389/08/24 كه در تاريخ 1389/09/21 در مرجع ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده، شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل شد. سپس براساس مصوبه جلسه مورخ 1389/08/30 شركت فرابورس ايران طي شماره ثبت 10812، از تاريخ 1389/09/21 بعنوان نهمين شركت در فهرست نرخ‌هاي شركت فرابورس ايران (بازار اول) و نهايتا درتاريخ 1391/11/29 در شرکت بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته و از تاريخ 1392/05/29 نام شرکت از فرابورس به بازار دوم بورس منتقل شده است.

img