سرویس آواک

سرویس آواک با هدف تامین نیازمندی‌های ارتباطی سازمان‌ها و نهادهای خدماتی و دولتی با امکانات شبکه بی‌سیم

معرفی سرویس:

امکان ارتباط رادیویی سهل‌الوصول، سریع و گروهی در هنگام نیاز، حتی به مدت چند ثانیه در اغلب مشاغل یک ضرورت انکارناپذیر است. در همین راستا تقاضا برای برپایی شبکه‌های رادیویی اختصاصی به ویژه در باندهای فرکانسی VHF و UHF رشد فزآینده ای داشته و به دلیل اشباع شدن فضای فرکانسی کشور، امکان صدور مجوز برای تأسیس و توسعه شبکه‌های رادیویی اختصاصی یا واگذاری فرکانس جدید‌ به شبکه‌های موجود تقریباً غیرممکن شده است.

همراه اول کسب و کار، سامانه آواک (POC: Push to talk Over Cellular) را که عملکرد فناوری رادیو بی سیم های نسل قدیم (مبتنی بر فرکانس) و تلفن های هوشمند را در یک دستگاه ترکیب می کند، به منظور رفع نیاز بازار ارائه کرده است. سرویس آواک کاربران خود را قادر می سازد تا با استفاده از دستگاه های تخصصی سازی شده، ارتباط یک به چند و یک به یک داشته باشند. این سرویس با پشتوانه شبکه سلولی گسترده دیتا همراه اول، ابزاری قدرتمند برای کسب و کارها محسوب شده و با پوشش سراسری، جغرافیای نفوذ آن ها را افزایش خواهد داد.

img